Jogi nyilatkozat

Jelen jogi nyilatkozat szabályozza a maximumperformance.hu internetes oldalnak, illetve annak audio és vizuális tartalmának (továbbiakban: Honlap) bármely harmadik személy által történő felhasználását.

 

A Honlap kezelője: a Maximum Performance Kft. (továbbiakban: „Maximum Performance”), ügyvezető: Streleczki Anita.

A Honlap szerkezete, külalakja, illetve az azon megjelenő valamennyi tartalom (logó, kép, szöveg, grafika, adat és információ) a Maximum Performance szellemi alkotása, szerzői jogi védelem, illetve védjegyoltalom alatt áll. Ezek jogosulatlan, üzleti, illetve kereskedelmi célú felhasználása jogszabályba ütközik. Bármilyen jellegű felhasználás kizárólag a Maximum Performance előzetes, írásbeli hozzájárulásával, illetve a forrás feltüntetésével történhet.

A Honlap mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A Honlapon megismerhetőek a Maximum Performance szolgáltatásai. A Honlapon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a Maximum Performance-t. A Honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának. A Honlapon lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Honlap látogatásával Ön tudomásul veszi, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A Maximum Performance minden tőle elvárhatót megtesz a Honlap tartalmának pontosságáért és valóságnak megfelelőségéért. A felhasznált forrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel és gondossággal választja ki, azonban sem az adatok, sem a hírek, információk tartalmának pontosságáért, helyességéért, naprakészségéért, teljességéért és valódiságáért nem vállal felelősséget, illetve nem vállal felelősséget az információk használatából adódó esetleges károk bekövetkeztéért.

A Maximum Performance előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges minden, a Honlapról származó tartalom, vagy tartalomrész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez. A Honlapon található információk kizárólag tájékoztató, ismeretbővítő jellegűek, melyek alkalmazására kizárólag a megfelelő szakemberekkel való konzultációt, kivizsgálást követően kerület sor. A Maximum Performance fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A Maximum Performance nem vállal felelősséget a Honlap megszakítás- és hibamentes működéséért, sem azokért a károkért, amelyek a Honlapon megjelenő tartalom, és adatok bármely arra nem jogosult személy által történő megváltoztatása, illetéktelen hozzáférése következtében keletkeztek.

A Honlapon külső internetes oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. A Honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a Maximum Performance-t semmiféle felelősség nem terheli.

A Maximum Performance fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezését kérjük, jelentse be (név, elektronikus elérhetőség, és a felhasználás kívánt módozatának feltüntetésével).

A jelen jogi nyilatkozatra és a Honlap felhasználására a magyar jogszabályok irányadóak.

 

Jelentkezés